§ 1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego znajdującego się na witrynie internetowej https://www.salemserwis.pl/ jest Kazimierz Chmielowiec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Salem Serwis Kazimierz Chmielowiec NIP: 6611483456, REGON: 260404902, [dalej: Serwis, Sprzedający lub Sklep]

 1. Adres do korespondencji Sklepu to: P.H.U. Salem Serwis, ul. Noskowskiego 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. Sklep w każdej transakcji jest stroną umowną sprzedaży zawieranej z użytkownikiem serwisu i figuruje na rachunku jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów. Użytkownik serwisu będący osobą fizyczną dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych lub będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, staje się stroną stosunku zobowiązaniowego [dalej: Kupującym lub Klientem] w momencie wypełnienia formularza zamówienia.

 1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.salemserwis.pl/. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.

 1. Korzystając z usług Serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do ich przestrzegania.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie tej czynności jest równoznaczne z akceptacją zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.

 1. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia kompletnych oraz odpowiadających prawdzie danych osobowych. Naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością Klienta za wynikłe z tego faktu szkody.

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

 1. Sklep oświadcza, iż sklep czyni zadość prawom Autorów każdego dzieła graficznego zakupionego na Serwisie, każdorazowo opłacone są prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik. Dodatkowo Sprzedający zapewnia widoczność nazwiska autora na każdej grafice znajdującej się w zasobie Sklepu, poprzedzając je również znakiem prawa autorskiego – (symbolem copyright: ©).

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w karcie gwarancyjnej dostępnej do sprzedanego Produktu.

§ 2

Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez Sprzedającego na witrynie internetowej lub innych mediach produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez stronę internetową Sklepu w formie formularzy on-line.

 1. Zaproszenie do składania ofert o którym mowa powyżej w § 2 ust 1 nie jest ograniczone terytorialnie. Ilość produktów przedstawianych w Sklepie jest zmienna.

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu.

 1. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą.

 1. Klient składając zamówienie zobowiązany jest uwzględnić cenę całkowitą zamówienia. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, w wysokości zgodnej z obwiązującymi przepisami i nie uwzględniają kosztów wysyłki.

 1. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§ 3

Warunki płatności

 1. Sklep przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.

 1. Płatności za towary można dokonywać wyłącznie w formie przedpłaty za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności online.

 1. Płatność czekiem nie jest możliwa.

 1. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Złożenie zamówienia i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość monitorowania statusu zamówienia.

 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4

Warunki dostawy

 1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty lub przy zastosowaniu paczkomatów. Odbiór osobisty jest możliwy.

 1. Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany czas realizacji zamówienia. Rozpoczyna on swój bieg od momentu zaksięgowania wpłaty na konto, a kończy w momencie nadania przesyłki firmie kurierskiej. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach, sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką. Podany termin realizacji, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu z przyczyn losowych, niezależnych od Sprzedającego.

 1. W przypadku gdy w Sklepie, przy danym produkcie, nie ma podanego terminu realizacji, za czas realizacji zamówienia danego produktu, przyjmuje się 7 dni roboczych.

 1. Koszty dostawy kalkulowane są dla poszczególnego zamówienia i podane są w konfiguratorze lub są ustalane indywidualnie.

 1. W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru, termin odbioru powinien być wcześniej ustalony ze sprzedawcą

§ 5

Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania należy nie kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

 1. Klient zobowiązany jest w ciągu trzech dni kalendarzowych poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

§ 6

Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

§ 7

Prawo odstąpienia od warunków umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dokonania zakupu na odległość przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem jest produkt wytwarzany seryjnie, znajdujący się w stałej ofercie Sklepu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dokonania zakupu na odległość nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji konsumenta.

 1. W myśl art. 38 ust 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) [dalej: ustawa] prawo do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj umów:
  1. dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta (w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć Sprzedającego)
  2. dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest produkt wytwarzany seryjnie, znajdujący się w stałej ofercie Sklepu, zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827), w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży otrzymany produkt należy odesłać na adres:

P.H.U. Salem Serwis

ul. Noskowskiego 7,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

wraz z dokumentem potwierdzającym zakup oraz wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU


• Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem lub paczkomatami. 
• Każdy zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony, powinien do nas dotrzeć w stanie nienaruszonym, nie wskazującym na jego używanie.
• Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący. 
• Zwroty kosztów transakcji realizowane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu.


Zamówienia opłacone przez: - PayPal zwracamy przez PayPal, - PayU zwracamy przez PayU, - płatność przy odbiorze zwracamy na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

§ 8

Reklamacja i zwroty

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

 1. Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usługi z umową lub w przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianych przez § 5 ust 2 regulaminu zgłosić pisemną reklamację na adres e-mail: biuro@salemserwis.pl

 1. Sprzedający tam gdzie to konieczne, dostarcza instrukcję montażu oraz przechowywania produktu. Niezastosowanie się do jej wytycznych wyklucza możliwość reklamacji produktu.

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 1. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie w jakim zostały dostarczone.

 1. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec sprzedającego.

§ 9

Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Sprzedającego, których nie można było przewidzie
 2. . Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

§ 10

Prawa autorskie

 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.

 1. Sprzedawane przez Sklep produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów znajdujących się na Serwisie.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.

 1. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) . Sprzedający dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie.

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych szczegółowych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta.